Vorniceneanul

Bine aţi venit!Meniu

Eşti aici: Prima pagină // Fii din Vorniceni // Sena Ungureanu – dascăl, ,,făuritor de suflete’’ s-a volatilizat in somnul de veci

Sena Ungureanu – dascăl, ,,făuritor de suflete’’ s-a volatilizat in somnul de veci

Primit pentru publicare: 19 febr.2015.
Autor: prof. Teodor EPURE.
 

Sena Ungureanu – dascăl

    ,,făuritor de suflete’’ s-a  volatilizat in somnul de veci

                           

Motto: ,,Țin minte-un timp ce nu l-a șters uitarea
Când ,chipul mamei, mult iubit,
Îmi apărea alături alt chip
Un chip frumos si blând : învățătoarea.”
                                           Nina Cassian

 

Este greu de crezut, că după ce i-am admirat privirea limpede, surâsul liniștit, întreaga ei înfățișare care respira calm şi siguranță, că numai după 51 de ani de viaţă, se vor așeza peste un mormânt proaspăt, zeci de coroane.

Coroane peste mormântul în care se odihnește profesoara Sena Ungureanu, o persoană care a crescut şi educat în spiritul dragostei pentru frumos generații de elevi.

Ştia ca era bolnavă, a suferit multă durere în spital.

Știa că mai mult decât satisfacțiile şi insatisfacțiile existenţei, moartea nu-i putea oferi. Boala cea grea n-a putut-o birui trupul său șubred, iar azi când a dispărut dintre noi, sufletul său blând, nu-l vom avea niciodată. Sena Ungureanu s-a născut la 5.XII.1963 în satul Avrămeni, într-o familie de țărani cu mai mulți copii. Părinții săi au trăit ca toți țăranii de pe pământ, au tras plugurile în spate pe dealuri, au arat în lung şi în lat, sub soarele de aramă a Avrămenilor, sub stelele Carului Mare, în foșnet de vânt şi în bubuit de furtună, au băut apă din izvoare, din fântânile cu cumpenele aplecate, au dat naștere la copii, au iubit, au urât. Copilăria şi-a petrecut-o în satul său natal, unde a urmat şi școala generală de 8 ani, după care a urmat Liceul Teoretic ”August Treboniu Laurian” din Botoșani. Începând cu luna septembrie a anului 1982, Sena Ungureanu lucrează ca profesor de matematică necalificat la Şcoala generală nr.1 din Vorniceni fiind un cadru didactic disciplinat, harnic, sârguincios şi tăcut. A avut cea mai minunată menire de pe lume, aceea de a forma oameni, de a transmite şi cultiva generațiilor de copii, virtuțile morale cele mai alese, însuşirile cele mai alese ale caracterelor integre. Era o persoană căreia îi scânteia din ochi bunătatea, iar devotamentul ei faţă de copii era fără margini. Avea un real bun-simț, sigură, în menirea sa, sfatul ei nu era niciodată zadarnic, cea care a dăruit cu dragoste ştiinţa tinerelor generaţii de copii. Obişnuia să se adreseze elevilor săi cu ,,dragilor” iar ei simţeau într-adevăr că nu există diferenţă între ei, pentru că îi considera copiii ei de la scoală, cei care îi aduceau atâtea şi atâtea satisfacţii, cei pe care îi considera atât de apropiați sufletului său. Ca profesoară de matematică a rezolvat împreună cu elevii probleme care erau adesea legate prin însuşi conţinutul lor de viaţă, de practică formându-le deprinderi de a rezolva şi alte probleme practice pe care viaţa le pune în faţa lor. Prin conţinutul lor, rezolvarea problemelor de matematică a ajutat la formarea, cultivarea, educarea prieteniei şi a spiritului emulativ, a competiţiei cu sine însuşi şi cu alţii. Iubirea, răbdarea și înțelepciunea armonizate cu pregătirea sa profesională sunt calităţi la care a aspirat profesoara Sena Ungureanu în întreaga sa activitate didactică. A considerat întotdeauna pe elevi ca parteneri egali îi asculta şi le respecta opiniile, cerându-şi scuze uneori când era nevoită să ridice tonul.

Ca profesor diriginte, a stimulat dorinţa creativă a elevilor neobligându-i să meargă pe un drum stabilit de dinainte, fiind pentru totdeauna o profesoară de suflet al atâtor generaţii care au preţuit-o şi au iubit-o recunoscându-i munca, menirea şi vocaţia. Cu demnitate a lăsat în trecerea ei urme de neşters. Şi-a perfecţionat mereu cunoştintele urmând cursurile Facultăţii de Matematică de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza “ din Iasi devenind profesor calificat. Fiindu-i coleg de muncă şi apoi director am privit-o cu admiraţie întrucât a ştiut să împartă ştiinţa matematicii ca şi pâinea cea caldă înspre gurile flămânde de carte ale copiilor. A fost o fărâmă de suflet, de dragoste şi de pasiune atunci când reuşita era deplină. Era fiinţa care s-a aplecat cu gingăşie şi migală asupra tinerelor vlăstare, îndrumându-le paşii spre tainele ştiinţei. Merită ca noi toţi să ridicăm pălăria şi să schiţăm o mică plecăciune în semn de respect faţă de tot ce a făcut, rupându-şi o mică particică din sufletul său şi dăruind-o cu multă dragoste discipolilor săi. Mulţi prieteni, colegi, cunoştinţe se vor mira, când vor auzi că aşa de repede şi de trist s-a stins viaţa profesoarei Sena Ungureanu şi toţi o vor lăuda că a fost o persoană bună, iubită de sătenii credincioşi pe care i-a servit cu mult respect.

Când în acea zi frumoasă de februarie trupul său se cobora în pământ, cei doi copii Roxana şi Lucian împreună cu bunica şi alte rude mai apropiate nu podideau să-şi steargă lacrimile de pe obraz care ajungeau până la tălpile picioarelor. Şi cum vibra aerul sub razele dulci ale soarelui, sicriul a coborât în mormânt ca o pasăre săgetată de un glonte.

La rana proaspăt deschisă a ţărânei îşi va odihni trupul fără fiinţă, profesoara Sena Ungureanu, dar el va rămâne viu prin ceea ce a lăsat, celor ce sunt, celor ce vor veni.

 

Etichete:

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2015 Revista Vorniceneanul.Toate drepturile rezervate.

Revista Vorniceneanul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.