Vorniceneanul

Bine aţi venit!Meniu

Eşti aici: Prima pagină // Fapte recente // ȘCOALA VORNICENEANĂ LA ÎNCEPUT DE AN

ȘCOALA VORNICENEANĂ LA ÎNCEPUT DE AN

ȘCOALA VORNICENEANĂ LA ÎNCEPUT DE AN

                                  Autor, prof. Teodor Epure
Foto:Mihai Irimia

Mă aflu în localul Școlii Gimnaziale nr. 1 Vorniceni, local modern, reabilitat din P1030648 [1024x768]fonduri europene, cu mobilier și table noi, termopane, centrală termică, grupuri sanitare în interior și cu acces în unitate pentru persoane cu handicap locomotor. Alături de mine se află domnul director coordonator, profesorul Eugen Murarașu.

Profesorul Eugen Murarașu este un profesionist recunoscut în specialitatea sa, istorie-geografie, modest și activ, un intelectual de o largă viziune, cu o bogată experiență didactică, capabil întotdeauna să unifice în mod armonios strădaniile colective, pe care le coordonează cu tact și înțelepciune. Afabil și distins, întâmpină cu generozitate și respect la fiecare început de an școlar cadrele didactice tinere, pe care le îndrumă cu delicatețe și le ajută să se integreze mai ușor în activitatea lor didactică.

– Domnule director, aici s-a auzit din nou larma obișnuită. Elevii au pătruns în clase, puțin emoționați dar plini de voioșie, s-au așezat în băncile noi, au răsfoit manualele și au ascultat vocile cunoscute și dragi ale învățătorilor și profesorilor. În următoarele zile, vor pătrunde în lumea cunoașterii, vor aduna noi cunoștințe șiși vor îmbogăți sufletul cu emoții puternice și sentimente pozitive. De aceea, vă rugăm să ne vorbiți despre activitatea școlii pe care cu onoare o conduceți. Care sunt cele mai importante realizări obținute și ce proiecte v-ați propus pentru viitorul an școlar?

În localitatea Vorniceni, activitatea instructiv-educativă se desfășoară în următoarea rețea școlară: Școala Gimnazială nr. 1 Vorniceni, unitate cu personalitate juridică și structurile : Școala gimnazială ”Prof. Octavian Ionescu”, Școala Primară nr. 2 Dealu Crucii, Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 2.

În anul școlar 2013-2014 oferta educațională pentru cei 690 de elevi cuprinde :

  • 5 grupe de grădiniță cu peste 110      copii ;
  • 2 clase pregătitoare cu 48 de      copii ;
  • 14 clase la învățământul primar, clasele      I-IV, cu 283 de elevi ;
  • 13 clase la învățământul gimnazial,      clasele V-VIII, cu 312 de elevi.

   Misiunea Școlii Vorniceni este promovarea calității în educație, exprimată în termeni de valoare adăugată și valoare creată, transformarea elevilor în viitori cetățeni care fac cinste și onoare familiei și comunității în care trăiesc. De altfel, demersurile educaționale ale colectivului didactic sunt centrate pe : a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța regulile conviețuirii, a învăța să fii.

   Ne preocupă, pentru viitor, crearea unui cadru favorabil pentru o educație de calitate pentru toți elevii implicând în procesul de dezvoltare școlară deopotrivă factorii educaționali și comunitatea locală.

–  Știm că bătaia cea mai mare de cap este dată vara, de pregătirea bazei materiale, repararea școlilor, a materialelor didactice. Cum stați la acest capitol ?  Ați avut greutăți financiare ?

Și pentru anul școlar 2013-2014, infrastructura școlară cuprinde 26 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, biblioteca școlară, terenurile de sport, patru parcuri de joacă cu amenajările corespunzătoare.

Fac precizarea că în ultimii șapte ani, în infrastructura școlară din comuna noastră s-au investit peste 20 miliarde lei vechi. Vă rog să aveți certitudinea că toate spațiile destinate pentru învățământ sunt pregătite corespunzător. În aceeași ordine de idei, menționez că unitățile școlare racordate la rețeaua de apă și încălzire au autorizație sanitară de funcționare.

Greutăți financiare sunt mai tot timpul, important este să faci investițiile în ordinea priorităților și să faci demersurile legale pentru a valorifica oportunitățile pe care le ai la un moment dat.

–  Ce resurse de finanțare extrabugetară aveți până în prezent ? Există posibilități de a le extinde ?

Școlile din România și implicit și școala din Vorniceni, sunt finanțate de la bugetul de stat, angajații școlii prestează servicii în domeniul educațional, fiind remunerați de la buget, dar totdeauna prost plătiți. Și atunci distanța dintre remunerare și motivare o acoperi cu  mândria de a fi român …. pe veci al tău stăpân.

Bugetul școlii poate fi majorat prin atragerea de fonduri comunitare, promovând proiecte europene destinate educației.

 – Cum evaluați rezultatele la testele naționale ? Am înțeles că ați avut elevi cu note foarte bune la aceste examene. Care sunt cei doi elevi care au făcut cinste școlii vornicenene ? Mai sunt absolvenți care au rămas în afara școlii ?

Absolvenții clasei a VIII-a, promoția 2013, au promovat examenul de Evaluare Națională, în procent de 86 %. Din cei 66 absolvenți, elevii Mihaela Agache si George Mihai au promovat ciclul gimnazial cu media zece, iar la examenul de Evaluare Națională , au obținut media generală de 9,87 respectiv 9,25.

Toți elevii care în iunie 2013 au promovat clasa a VIII-a au completat opțiunile pentru diverse profile din rețeaua de licee teoretice sau tehnologice din județul Botoșani.

Rezultatele elevilor noștri se datorează echipei de cadre didactice din școala noastră, care și-au reconsiderat competențele. Dacă elevii s-au schimbat și profesorii trebuie să se schimbe, să se adapteze la noile provocări, să rezolve problemele de indisciplină, lipsa de interes pentru învățătură, teama de a veni la școală, să impună elevilor, părinților și comunității respectul față de activitatea didactică.

Misiunea dascălului din prezent este una nu tocmai ușoară, deși este tratată cu superficialitate și cu prejudecăți. Un bun profesor este : expertul actului de predare – învățare – evaluare, agent motivator, lider, consilier, model, profesionist reflexiv, manager.

 –          Anul școlar va începe cu cantitatea necesară de manuale ?

În anul școlar 2013-2014, necesarul de manuale este asigurat integral la clasa întâi și în proporție de 90% pentru restul claselor, lipsa lor este suplinită de caiete metodice, fișe de lucru, materiale auxiliare etc.

 –          Care este în general situația încadrărilor pentru anul școlar ?

În acest an școlar, din cele 42 posturi/catedre bugetate, 99% sunt ocupate de personal didactic cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată iar diferența este asigurată de suplinitori calificați.

 –   Viața ne-a demonstrat că a atribui numele unei personalități remarcabile unei instituții importante într-o comunitate este un semn de respect și neuitare. Care va fi numele acestei personalități ce se va da școlii pe care o conduceți, pentru ce merite și când va avea loc acest eveniment important în viața școlii ?

Prin fișa postului de director, nu este atribuția mea să aleg sau să decid, având în vedere că școala  este un bun al comunității. Sunt organisme abilitate să ia decizii în această direcție.

Vis-à-vis de întrebarea dumneavoastră, îmi exprim un punct de vedere personal. Dacă decizia ar fi la mine, aș spune simplu Școala ”Fiii/Fiicele satului Vorniceni”, județul Botoșani și argumentez : în cei aproape 150 de ani de existență, Școala Vorniceni a oferit cu generozitate lumina cărții multor generații, care la rândul lor au dăruit-o spre neuitare altor generații.

–  Sunteți mulțumit de contribuția Consiliului Local la ajutorarea școlilor ? În ce constă această contribuție  ?

Prin dialog și bună comunicare mă bucur de un sprijin real din partea Consiliului Local, al d-lui primar, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Să concretizez : pentru noul an școlar s-au făcut investiții în amenajarea celor patru parcuri de joacă la grădinițele din localitate, grupul sanitar în incinta Grădiniței nr. 1, finalizarea proiectului pentru reabilitarea clădirii Grădiniței nr. 1, aprovizionarea cu lemne pentru centralele termice, amenajarea trotuarului care înlesnește accesul copiilor la școală, prevenind accidentele de circulație, lucrări de conservare la corpul B ( școala  veche) care datează din 1914 și adăpostește în prezent arhiva, biblioteca și o sală de sport.

 –  Colaborați cu sindicatul din învățământ în vederea bunei desfășurări a activității instructiv-educative din localitate ?

Desigur, nu neglijez dialogul cu sindicatul, respectând normele legislative în vigoare.

 –  În anii școlari precedenți a avut loc comasarea Școlii Generale nr. 2, a Școlii Generale Dealu Crucii cu școala coordonatoare. Ați avut probleme privind școlarizarea și frecvența elevilor? Ați avut abandonuri școlare? Dacă ați avut, care au fost cauzele acestora?

Comasările de unități școlare s-au făcut ca urmare a scăderii efectivelor de elevi sub numărul admis de normativele legale. Copiii din școlile comasate urmează în totalitate cursurile, transportul lor fiind asigurat zilnic de microbuzul școlar.
Cât privește rata abandonului școlar, aceasta este zero.

–  Potrivit experienței dumneavoastră, cum considerați clasa pregătitoare ? Este un pas înainte sau un pas înapoi ? Credeți că ar fi necesar desființarea ei în următorii ani școlari ? Care este numele corect : clasa pregătitoare sau clasa zero ? Care este valoarea științifică didactică a acestei clase ?

În  Legea Educației Naționale (Legea 1/2011) se folosește termenul de clasă pregătitoare.

În 40 de ani de experiență didactică, am parcurs etape de reformare a sistemului de învățământ. Clasa pregătitoare este un pas înainte în evoluția firească a societății umane. Problematica psihopedagogică a copilului aflat în perioada de trecere de la grădiniță la școală este una reală și are profunde semnificații asupra evoluției educaționale pe termen mediu și lung. La vârsta de șase ani copilul se află într-o perioadă de tranziție în multiple planuri : cognitiv, afectiv, social. Această vârstă capătă dublă natură, devine punct terminus pentru educația timpurie și moment de pornire spre noi niveluri de dezvoltare a proceselor și mecanismelor psihice.

–  Sunt suficiente materiale puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar pentru acoperirea necesităților didactice și pedagogice ale acestei clase pregătitoare ?

Pentru cei 48 de copii care vor fi în acest an școlar elevi ai clasei pregătitoare, sunt amenajate săli speciale cu mobilier și material didactic adecvat particularităților lor de vârstă.

–  Ținând seama de această clasă, care are o situație specifică, vă rog să ne enumerați ce metode didactice au fost folosite ?

La clasa pregătitoare se folosesc practici educaționale interactive, care promovează învățarea în rezonanță cu profilul psihopedagogic și fizic al școlarului mic.

–  După cum observați sunt foarte multe sarcini de rezolvat ca director coordonator. Întrebarea noastră este : vă ajunge timpul pentru rezolvarea acestora și pentru cele care vor veni ?

Managementul înseamnă echipă, comunicare, proceduri. Când angajații pe compartimente : didactic, didactic auxiliar, nedidactic își rezolvă problemele din fișa postului și dificultățile sunt mai puține.

–          Ce v-a bucurat mai mult, ce v-a mulțumit de când sunteți director coordonator?

Cu permisiunea dumneavoastră vă răspund la această întrebare în calitate de profesor titular al catedrei de istorie până în anul 1977 și în continuare al catedrei de geografie. Faptul că din anul 1958, când am început școala ca elev și până în prezent, am lipsit motivat din Școala Vorniceni doar șapte ani (perioada studenției, stagiul militar, detașări) este pentru mine un motiv de mare mulțumire sufletească.

–  În încheiere vă mulțumesc mult pentru interviul acordat, vă doresc un an școlar pe măsura muncii și a dorințelor, rugându-vă în ultimul moment să spuneți ce doriți partenerilor dumneavoastră cu ocazia noului an școlar ?

Și eu vă mulțumesc.
Partenerilor educaționali, în speță elevilor și părinților, le doresc multă sănătate, putere de muncă și le reamintesc proverbul românesc : ,,Cine are carte, are parte”.

Etichete:

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2015 Revista Vorniceneanul.Toate drepturile rezervate.

Revista Vorniceneanul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.