Vorniceneanul

Bine aţi venit!Meniu

Bine aţi venit!

Revista VORNICENEANUL este o publicaţie locală pusă în slujba fiilor satului Vorniceni.
Fondatorii publicaţiei îşi propun să insereze în paginele sale un conţinut, care să vorbească despre fiii Vornicenilor, cu viaţa şi faptele lor.
Cel mai important element al unei comunităţi – omul, de cele mai multe ori, este neglijat.
Cinstirea şi păstrărea memoriei fiilor satului Vorniceni pentru faptele şi contribuţia lor în cadrul comunităţii este, defapt, obiectivul major al acestei publicaţii.

Vorniceneanul
Sursa primară: www.luceafarul.net Autor: Costică BÂGU Nedumerire Va fi iarăşi sărbătoare, căci vom merge ca-nainte, Să ne alegem fruntaşii care să ne reprezinte Petru ani de acu-nainte şi să ne luăm de grijă, Că urbea e gospodărită cu mult tact şi analiză. Au avut o lună întreagă toţi distinşii candidaţi, Ca să hămăie aiurea precum câinii cei turbaţi, Să promită şi să spună ce au ei în mintea lor, Şi ce vor să construiască pentru ţară şi popor. Toţi se laudă c-or face câte-n lună şi în stele, Doar s-ajungă la ciolan ei şi gaşca de lichele. La fel ca şi candidaţii, îmi imaginez cu ,,bila”, Cum va fi în ziua în care eu voi stăpâni ştampila! Oamenii vor merge în săli unde-or fi cabinele, Bucuroşi că or să schimbe pe-ăi de n-au vrut binele; Decişi să pună ştampila pentru cel ce-l cred în stare, C-au să le rezolve oful şi dorinţe seculare. La o masă mare lungă, ciracii de la partide Aşteaptă cu-nfrigurare când urna... 
Copii de la Școala nr. 7 Botoșani în ospeție la Vorniceni
Copii de la Școala nr. 7 Botoșani în ospeție la Vorniceni    Ziua de 1 Iunie 2016 a prilejuit vizita unui grup de 20 de elevi de la Școala nr. 7 Botoșani la școala coordonatoare Vorniceni, ca urmare a unor legături de prietenie închegate între copiii de la cele două unități. Oaspeții au fost însoțiți de trei cadre didactice si patru părinți și-au fost primiți , potrivit tradiției ,, cu pâine și sare ” de un grup de copii din localitate care au pregătit și un frumos program artistic constând în cântece, recitarea unor poezii și scurte scenete. Ei au fost îndrumați de doamna învățătoare Marinela Mihai, unul din cadrele didactice sufletiste de la această școală. Câțiva copii  dintre oaspeți  au cântat cântece de muzică ușoară, dedicate tuturor copiilor din lumea întreagă. Întreaga activitate s-a desfășurat în Muzeul de etnografie al școlii. Domnul profesor pensionar Gheorghe Gherman, într-o scurtă prezentare, a arătat ce cuprinde,... 
Alegeri locale – 2016. IONUŢ ZVÂNCĂ, candidat pentru primar la Vorniceni: despre neajunsuri şi urgenţe
Alegeri locale – 2016. IONUŢ ZVÂNCĂ, candidat pentru primar la Vorniceni: despre neajunsuri şi urgenţe   Ca om al comunei Vorniceni, am văzut că foarte multe probleme nu au fost rezolvate în folosul cetăţenilor. Nu s-a reuşit nici măcar să se folosească mijloacele mecanice şi auto cumpărate cu bani publici. A fost o totală dezorganizare a utilizării acestora. Utilajele primăriei nu au fost folosite pe baza unui program aprobat de consiliul local, adică un sistem controlat de cetăţenii comunei, ci erau la dispiziţia aliatorie a unui singur om. Nici în ce priveşte asigurarea unui trai liniştit nu s-a întreprins nimic, starea infracţională a ajuns într-o situaţie foarte gravă. Nu a fost prezentat oamenilor niciun proiect major privind perspectiva comunei, iar cele care existau şi se refereau la o dezvoltare durabilă au fost abandonate. Eu nu văd lucrurile aşa. În comuna în care trăiesc îmi place să fie ordine şi linişte, oamenii să se simtă... 
Alegeri - 2016. FLORIN JIJIE, candidat pentru primar la Vorniceni: despre neajunsuri şi urgenţe
1. Principalele probleme cu care se confruntă comunitatea vorniceneană ar fi: – o comunicare deficitară între administrația publică locală și cetățeni; – numărul mare de furturi din gospodării și din câmp, în special al animalelor și a recoltelor agricole; – gestionarea incorectă a gunoiului provenit din gospodării; – siguranța cetățenilor datorită actelor de huliganism tot mai frecvente; 2.Realizarea unei administrații moderne care să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor comunei.       Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de eficiență, transparență și asumare de răspundere. Toate persoanele trebuie tratate în mod egal, indiferent de apartenența politică și statutul social pe care îl au, de către personalul angajat al Primăriei, iar timpul necesar rezolvării problemelor acestora să fie cât mai redus. Ca aceste lucruri să poată fi realizate este nevoie de personal bine pregătit pe domeniile pe... 
Alegeri locale – 2016. MARCEL CIRITEL, candidat pentru primar la Vorniceni: despre neajunsuri şi urgenţe
Răspund provocării revistei Vorniceneanul.ro şi precizezi că problema pusă în dezbatere se regăseşte în obiectivele programului meu electoral care a fost adus la cunoştinţa tuturor prin diferite mijloace, inclusiv publicarea în această publicaţie. În ce priveşte partea negativă a ultimei perioade din comuna noastră, pot să spun că ea este cunoscută oricărui locuitor, fiecărui alegător care se va prezenta la vot în duminica din 5 iunie pentru alege un nou primar. În primul rând s-a văzut că nu s-au mai continuat atragerea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană şi Guvernul României. Nicio finanţare nu s-a primit pentru că nu au mai fost depuse cereri de finanţare şi nici nu s-au mai gândit proiecte care să vizeze dezvoltarea comunei sub toate aspectele. Nu s-a făcut nimic. Dacă s-a făcut ceva, e pe proiectele vechi. Exemplu, construcţia căminului. Dar, şi aici nu s-a căutat o soluţie pentru ca o parte din cheltuielile de investiţii... 
Apel către primarul Vornicenilor! Primăria Vorniceni, 404 Not Found
Apel către primarul Vornicenilor! Termenul de depunerea declaraţiilor pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, expiră la data de 31 mai 2016. Foarte mulţi proprietari de imobile şi terenuri de pe raza comunei, care sunt cu reşedinţa (şi temporară) în alte localităţi, nu pot să-şi descarce formularele pentru a depune declaraţiile privind impozitele şi taxele locale, deoarece site-ul http://www.primaria-vorniceni.ro nu funcţionează. De obicei cei aflaţi în alte localităţi au posibilitatea să trimită acestea declaraţii fie în format electronic, fie prin corespondenţă. In consecinţă, Domnule primar vă rugăm să dispuneţi să se  îndepărteze cauzele nefuncţionării site-ului oficial. Impiedicarea contribuabilului sub orice formă pentru a depune aceste declaraţii nu este un lucru normal şi afectează formarea bugetului local.  
Vorniceni. Alegeri locale - 2016. Pentru limpezirea opiniei necesară vornicenenilor de pretutindeni (2)
Vorniceni Alegeri locale – 2016 Pentru limpezirea opiniei necesară vornicenenilor de pretutindeni (2)   Prima ofertă publică adresată candidaţilor la funcţia de primar al comunei vornceni s-a încheiat. (http://vorniceneanul.ro/electorala-2016-pentru-limpezirea-opiniei-necesara-satenilor-care-vor-merge-la-vot-1). Din rândul celor 7 competitori au răspuns: Bâgu Dumitru, Ciritel Marcel, Jijie Florin, Volari Mihai şi Zvâncă Ionuţ, celalţi doi: Frunzete Ioan şi Leampăr Taoder nu au trimis CV şi programul electoral. Pentru domniile lor aşteptăm încă două zile, respectiv 21 şi 22 mai până la ora 24,00, pentru a ne trimite un scurt CV şi principalele obiective al guvernării comunei, din perspectiva proprie, în scopul vădit onest pentru o informare corectă a cititorilor noştri, potenţiali alegători. Facem precizarea că revista Vorniceneanul în formatul tipărit a fost fondată în 2009 de Ion Istrate, Teodor Epure, Chirilă Dumitru şi Ştefan Aionesei... 
Electrorală, 2016. MIHAI VOLARI vrea să fie primar la Vorniceni
Text electoral trimis de MIHAI VOLARI din Vorniceni prin Email la data de 19 mai, ora 16,11. Publicare sponsorizată de FNDC conform comunicatului: http://vorniceneanul.ro/electorala-2016-pentru-limpezirea-opiniei-necesara-satenilor-care-vor-merge-la-vot-1 A consemnat Ion Istrate   MIHAI VOLARI   PUTEM CONDUCE BINE COMUNA VORNICENI – MIHAI VOLARI STIMAȚI CETĂȚENI AI COMUNEI VORNICENI, Răspunde și echipa PSD la invitația lansată de Revista VORNICENEANUL de a-și  prezenta candidatul la funcția de primar, echipa de consilieri locali și câteva dintre obiectivele propuse. Absolvent al Colegiului Silvic din Câmpulung Moldovenesc, am acumulat o experiență de 20 de ani ca pădurar la Ocolul Silvic Dorohoi, cantonul VORNICENI, domeniu de activitate caracterizat prin ordine, seriozitate și disciplină. În demersul meu în calitate de candidat  din partea PSD  la funcția de primar al comunei Vorniceni,  sunt susținut de o echipă dinamică, formată din oameni... 
Electorală - 2016. MIHAI VOLARI: Programul electoral pentru a deveni primar
Text electoral trimis de florin MIHAI VOLARI din Vorniceni prin Email la data de 19 mai, ora 16,11 Publicare sponsorizată de FNDC conform comunicatului: http://vorniceneanul.ro/electorala-2016-pentru-limpezirea-opiniei-necesara-satenilor-care-vor-merge-la-vot-1 A consemnat Ion Istrate Principalelor obiective pe care le voi realiza în comuna Vorniceni Credem că una din cele mai aprige probleme din ultima perioadă este lipsa apei. În acest sens, în calitate de primar voi face toate demersurile pentru reamenajarea cu luciu de apă a fostelor iazuri și asigurarea unor căi de acces până la acestea precum și demararea procedurilor de obținere a finanțării pentru aducțiune cu apă. O altă situație care a nemulțumit o mare parte a vornicenenilor a fost împărțirea izlazului comunal. În acest sens, voi asigura împărțirea în mod echitabil a pășunilor și voi încuraja fermierii să se constituie în noi cooperative agricole, cu personalitate juridică, pentru a facilita... 
Electorală, 2016. FLORIN JIJIE: Obiectivele programului pentru a deveni primar
Text electoral trimis de florin FLORIN JIJIE din Vorniceni prin Email la data de 19 mai, ora 22,04 Publicare sponsorizată de FNDC conform comunicatului: http://vorniceneanul.ro/electorala-2016-pentru-limpezirea-opiniei-necesara-satenilor-care-vor-merge-la-vot-1 A consemnat Ion Istrate   Principalelor obiective pe care le voi realiza în comuna Vorniceni Realizarea unei administraţii moderne şi eficiente care să vină în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor comunei; Înfiinţarea unei societăţi comerciale direct subordonate Consiliului local şi primăriei care să realizeze activităţi economice şi de prestări servicii către populaţie şi în folosul Primăriei; Asigurarea securităţii cetăţenilor, a  culturilor agricole şi recoltelor acestora; Dezvoltarea infrastructurii locale prin accesarea de fonduri europene; Stabilirea nomenclatorului de străzi şi a denumirilor acestora; Repartizarea echitabilă a imaşului satului; Construirea unei săli de sport de mare... 

Drept de autor © 2009-2015 Revista Vorniceneanul.Toate drepturile rezervate.

Revista Vorniceneanul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.