Vorniceneanul

Bine aţi venit!Meniu

Eşti aici: Prima pagină // Fapte recente // Noutăți în învățământul vornicenean

Noutăți în învățământul vornicenean

Noutăți în învățământul vornicenean

Reportaj realizat de prof. Teodor Epure cu directorul școlilor vornicenene, prof. Florin Jîjîie

Domnule Director,
                Sunteți în al treilea an de manager al școlii vornicenene, dascăl tânăr, cu noi forțe de muncă, crescut și educat la aceeași școală, cu o bună pregătire profesională, cunoscător al întregii comunități vornicenene. Vă rugăm să ne spuneți ce acțiuni ați organizat în vederea deschiderii noului an școlar?

Răspuns:
                Înainte de a vă da răspuns întrebărilor dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că în prag de an nou școlar, avem deosebita onoare de a vă avea printre noi, în calitate de reporter, pe cel care a condus destinele școlii vornicenene mulți ani, dascălul care a deslușit tainele limbii și literaturii române atâtor generații de elevi, profesorul care a fost și este un model pentru mine personal, în cariera profesională.

                Pentru deschiderea în bune condiții a noului an școlar vă pot spune că în toate școlile de pe raza comunei Vorniceni s-a realizat o curățenie generală, s-a reparat mobilierul școlar la toate corpurile de clădire, s-au verificat instalațiile electrice și termice pentru ca acestea să funcționeze la parametri normali. Cu ajutorul unei firme specializate s-a realizat dezinfecția, dezinsecţia și deratizarea școlilor.

Întrebare:
                Care este situația absolvenților de clasa a VIII-a? La care licee s-au înscris și dacă mai sunt absolvenți care vor rămâne în afara școlii din diverse motive?

Răspuns:
                Din elevii claselor a VIII-a, un număr de 85 din anul școlar 2010-2011 s-au înscris la examenul de Evaluare Națională, un număr de 70 din care 69 au absolvit cu medii între 5 si 8,96. Toți acești elevi au fost distribuiți la liceele din județ. Datorită muncii depuse de cadrele didactice ale acestei unități de învățământ pot afirma că anul acesta un număr destul de mare de absolvenți au fost declarați admiși la licee de renume din județ precum “M. Eminescu”, “A.T. Laurian”, “N. Iorga” etc. Cu regret afirm că un număr de 15 elevi nu au participat la Evaluarea Națională, aceștia fiind reținuți de familiile lor la diferitele munci agricole iar situația financiară precară a fost principalul motiv pentru care aceștia nu au urmat calea celorlalți colegi.

Întrebare:
                Vara aceasta au avut loc examenele de titularizare în învățământ. Dorim să știm câte cadre didactice s-au prezentat la aceste examene și care au fost rezultatele?

Răspuns:
                La examenele de titularizare din 13 iulie 2011 s-au prezentat un număr de 7 cadre didactice care au fost încadrate pe posturi – catedre de la școlile cu clasele I-VIII din Vorniceni iar rezultatele obținute de acestea se află pe site-ul MECTS.

Întrebare:
             Am înțeles că școala de la Davidoaia nu va mai fi pe harta vornicenilor. Unde vor urma cursurile acești elevi? Cum se vor deplasa la altă școală?

Răspuns:
                Datorită scăderii dramatice a numărului de copii de vârstă școlară din satul Davidoaia, comuna Vorniceni, școala își suspendă întreaga activitate. Cei 8 elevi rămași înscriși în clasele I-IV ale acestei școli vor fi transferați la Școala cu clasele I-IV Dealu Crucii. Transportul acestora va fi asigurat cu microbuzul școlar aflat în dotarea unității noastre.

Întrebare:
                Câți elevi vor fi în clasa I pe comună? Fiecare școală va avea întregul ciclu primar?

Răspuns:
                În anul școlar 2011-2012 vor păși pragul școlii un număr de 55 boboci. Aceștia vor fi distribuiți la toate școlile din comună. Școlile care vor avea ciclu primar complet sunt Nr. 1 și Nr. 3, iar școlile Nr. 2 Vorniceni și Dealu Crucii vor funcționa cu clase simultane.

Întrebare:
                Se știe că începând cu noul an școlar se vor pune în aplicare noile prevederi ale legii educației. De aceea vă rugăm să ne spuneți dacă va crește numărul de elevi pe clase și vor scădea numărul claselor.

Răspuns:
                Legea nr. 1 din 2011 va intra în vigoare gradual, deocamdată la această oră nu se pune problema comasării claselor deoarece avem un număr suficient de elevi de la preșcolari și până la gimnaziu, pentru a ne putea desfășura activitatea în condițiile legii.

Întrebare:
                Cum se va organiza noul consiliu de administrație pe școală? Cine va face parte și care sunt atribuțiile acestora? Ce hotărâri urgente va lua acest consiliu?

Răspuns:
                Consiliul de administrație se va forma și va funcționa în anul școlar 2011-2012 conform legii 84/1995 și legii 128/1997. Din acest consiliu vor face parte: un reprezentant al părinților, un reprezentant al primăriei, unul al consiliului local, profesorii coordonatori de la structurile arondate, contabilul școlii, directorul și 4 cadre didactice. Consiliul de administrație va adopta proiectul de buget și va aviza execuția bugetară la nivelul instituției, va aproba planul de dezvoltare instituțională elaborat de director și va lua toate deciziile în ceea ce privește activitatea didactică din școli.

Întrebare:
                Cum se va face evaluarea elevilor potrivit noii legi ai Educației?

Răspuns:
                Conform noii legi a educației evaluarea elevilor va fi concentrată pe competențe, în acest sens se va realiza portofoliul educațional al elevului, care va cuprinde totalitatea diplomelor și certificatelor sau ale altor înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite. Portofoliul educațional este elementul educațional al evaluării învățării. Utilizarea lui debutează cu clasa pregătitoare și reprezintă cartea de identitate educațională a elevului. Elevul va fi evaluat la sfârșitul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a și respectiv a IX-a. Evaluarea constă într-o serie de examene scrise și orale și o probă practică de utilizare a calculatorului. Discipline de examene vor fi: limba și literatura română, matematica, științele, o limbă străină de circulație internațională și o probă orală transdisciplinară, de evaluare a competențelor civice și sociale. De menționat faptul că la sfârșitul clasei pregătitoare se va întocmi un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare.

Întrebare:
              Ce recomandări aveți privind temele pentru acasă la clasele I-IV şi la clasele V-VIII?

Răspuns:
                Temele pentru acasă trebuie tratate cu maximă seriozitate de către elevi, acestea fiind un suport important în aprofundarea cunoștințelor asimilate în timpul programului școlar. Recomand colegilor ca temele pentru acasă să fie date nu pentru umplerea timpului liber al copiilor, să primeze calitatea și nu cantitatea temelor. În acest caz un factor important îl are și implicarea familiei în viața școlarului.

Întrebare:
                Știind că s-au făcut modificări în structura noului an școlar, care sunt acestea?

Răspuns:
                Anul școlar 2011-2012 începe pe 12 septembrie 2011 și se va finaliza pe 22 iunie 2012. Elevii claselor I-IV și preșcolarii beneficiază de o minivacanță pe perioada 22-30 octombrie. Vacanța de iarna va fi în perioada 24 decembrie 2011 – 15 ianuarie 2012; vacanța de primăvara va fi între 7-22 aprilie 2012 iar vacanța de vară va începe 23 iunie și se va termina pe 9 septembrie 2012. În perioada 2-6 aprilie 2012 în școli se vor desfășura activități educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel”, după un orar special.

Întrebare:
                În prezent învățământul este tot mai mult teoretizat, bazat pe acumulări de cunoștințe. De aceea, dotarea materială ocupă un loc important în vederea obținerii unui învățământ calitativ. Ce ați întreprins în acest sens? Ce lipsește învățământului vornicenean pentru a fi calitativ?

Răspuns:
                Privind baza materială a școlilor din Vorniceni, vă pot spune că avem asigurate condițiile necesare pentru a oferi elevilor un act educativ la un nivel înalt. Avem în dotare 3 laboratoare AEL racordate la rețeaua de internet, softuri educaționale pentru majoritatea disciplinelor de studiu, cadre didactice cu înaltă pregătire profesională. Calitatea actului educativ este direct proporțională cu implicarea dascălului, dăruirea cu care acesta abordează fiecare oră în parte. Nu trebuie omis din această formulă educabilul, elevul, care trebuie să manifeste interes pentru educație și respect pentru cel care îl modelează.

Întrebare:
                Un rol important în ridicarea calității învățământului îl are activitatea de perfecționare a cadrelor didactice. Cum se va realiza aceasta în viitorul an școlar?

Răspuns:
                Cadrele didactice sunt angrenate în activități la nivelul comisiilor metodice de specialitate din școală, participă la cercuri pedagogice la nivelul județului, sunt înscrise la grade didactice, frecventează cursuri de perfecționare de la Casa Corpului Didactic Botoșani.

Întrebare:
                Și acum vă rugăm să ne spuneți dacă veți avea noi cadre didactice și ce condiții li se vor crea pentru a realiza un învățământ potrivit noii legi ai Educației

Răspuns:
                Datorită faptului că la nivelul comunei nu avem cadre didactice calificate pe toate disciplinele școlare suntem nevoiți să apelăm la serviciile cadrelor didactice navetiste și pensionare. Pentru anul școlar 2011-2012 deocamdată nu am cunoștință ce profesori noi vom avea, dar cu siguranță vor fi. Pentru anul școlar trecut vă pot spune că la profesorii navetiști am decontat contravaloarea transportului, iar orarul l-am întocmit în funcție de posibilitățile de navetă ale fiecăruia.

Întrebare:
                 Pe lângă activitățile desfășurate la clasă, cadrele didactice mai sunt obligate să organizeze activități de culturalizare a comunității locale din care fac parte. Ce acțiuni își va propune consiliul de administrație în acel sens?

Răspuns:
                Deocamdată s-a înființat o echipă de dansuri populare condusă de profesorul Gheorghe Maxim, al cărui program a fost reprezentat pe scenele căminului cultural din Vorniceni și din satele vecine. Pe viitor, cu sprijinul Consiliului Local, se vor procura costume naționale și fluiere pentru reînființarea echipei de fluierași.

Reporterul :
                Domnule director, vă mulţumesc pentru timpul acordat şi, în numele redacției Vorniceneanul, vă dorim multă sănătate dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice de la școlile din Vorniceni, ale căror aspirații spre mai bine și mai frumos, spre perfecţiune, vor fi susținute de eforturi și trudă pentru instruirea și educarea tinerei generații, care la rândul ei, va duce mai departe tot ce a creat geniul uman. Vă dorim să păstrați flacăra vie a științei și dragostea de învățătură în inimile și sufletele tuturor copiilor pe care-i educați și instruiți.

Etichete:

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2015 Revista Vorniceneanul.Toate drepturile rezervate.

Revista Vorniceneanul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.