Vorniceneanul

Bine aţi venit!Meniu

Eşti aici: Prima pagină // Fapte recente // Interviu luat domnului Director Coordonator Florin Jijie

Interviu luat domnului Director Coordonator Florin Jijie

Interviu luat domnului
Director Coordonator Florin Jijie

scan0005 Mă aflu în biroul domnului director coordonator, Florin Jijie, după aproape 3 săptămâni de şcoală, din semestrul al II-lea. Amabil, ca de obicei, am primit răspunsurile la o serie de întrebări pe care i le-am adresat:

Reporter Gherman Gheorghe:
Domnule director, suntem la jumătatea anului şcolar şi vă rog, dacă este posibil, să ne prezentaţi o sinteză a situaţiei şcolare la sfârşitul semestrului I:

Director coordonator:
Din cei 606 elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul semestrului, 314 la ciclul primar şi 292 la cel gimnazial au promovat 585 elevi, un procent de 96,48%, din care 314 la ciclul primar (100%) şi 271 la cel gimnazial (92,8%) rămânând corigenţi 17 elevi, iar cu situaţia neîncheiată 4 elevi.

Gh.G.: Care este situaţia la purtare?

F.J.: Nu am avut încălcări grave ale regulamentului şcolar, dar, analizând comportarea elevilor, consiliile profesorale au hotărât scăderea notei la purtare, între 7-9, la 31 elevi (Şc. 3), mai ales datorită numărului mare de absenţe pe care le-au acumulat, multe din acestea înregistrându-se în perioada lucrării agricole de toamnă, la care elevii au fost reţinuţi de părinţi.

Gh.G.: La ce discipline şcolare manifestă mai mult interes elevii din Vorniceni?

F.J.: Majoritatea elevilor manifestă interes la limba română, matematică (mai ales cei din clasa a VIII-a, care vor susţine examenele de Evaluare Naţională, ca şi anul trecut), apoi limbi moderne, geografie şi altele.

Gh.G.: Cadrele didactice manifestă interes pentru propria perfecţionare?

F.J.: Da. Pe de o parte 11 din ele, sunt înscrise la grade didactice, altele sunt tinere, în învăţământ şi au în faţă examenul de definitivare, iar o parte au o experianţă îndelungată la catedră şi nu-şi permit să se lase luate de val, aşa că, în principiu, colectivul didactic îşi face datoria. Întotdeauna este loc de mai bine.

Gh.G.: Eu cred că majoritatea au luat la cunoştinţă de cerinţele noii legi a învăţământului şi fiecare trebuie să se înscrie ,,în aducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse, mai ales în ce priveşte formarea competenţelor specifice fiecărei discipline şi fiecărei lecţii.

Apropo, cunoaşteţi activitatea desfăşurată de colegii dumneavoastră în comisiile metodice, cercurile pedagogice şi alte forme de perfecţionare?

F.J.: Evidenţiez activitatea comisiei metodice a educatoarelor şi învăţătoarelor care, an de an, realizează activităţi interesante, a cercului pedagogic al învăţătoarelor de la Vorniceni – Cordăreni – George Enescu, al educatoarelor dar nu mă declar mulţumit asupra celor de la ciclul gimnazial. Ar fi bine, să-şi aducă aminte cu toţii că în anul şcolar următor vom fi plătiţi după calificativele obţinute la sfârşitul acestui an şcolar şi nu se va obţine prea uşor FOARTE BINE. Fiecare trebuie să deţină un dosar, destul de consistent, cu toate activităţile, rezultatele obţinute, cu activităţile extracurriculare şi extraşcolare realizate. Vom încerca să evaluăm, cât se poate de realist, întreaga activitate a fiecăruia.

Gh.G.: Ce opţiuni au elevii claselor a VIII-a, deocamdată?

F.J.: Majoritatea se vor orienta spre liceele din Botoşani (profil teoretic-fetele), Agroindustrial, Electrocontact, Elie Radu-construcţii- băieţii.

Gh.G.: Ce v-aţi proiectat prin Planul managerial din semestrul al-II-lea.

F.J.: Să se îmbunătăţească situaţia şcolară, să se îmbunătăţească disciplina şcolară, să prevenim abandonul şcolar, să li se formeze prin toate activităţile de la clasă şi din afara ei competenţe practice, predând şi evaluând trandisciplinar, să fie o frecvenţă mai bună, să prevenim violenţa în şcoală cooperând cu poliţia, părinţii şi alte instituţii (biserica, organele administraţiei locale, ş. a.).

Gh.G.: În discuţiile pe care le-aţi purtat cu consiliile profesorilor pe clase, cu elevii şi părinţii ce activităţi extracurriculare şi extraşcolare îşi propun în acest semestru?

F.J.: În toate şcolile comunei se vor iniţia activităţi prilejuite de sosirea primăverii – 1Martie, 8 Martie ca zi internaţională a femeii, Învierea Domnului, Rusalii şi Ziua Eroilor, ziua de 1 Mai, Ziua Tineretului şi de ce nu, Ziua Copilului.

Gh.G.: Ce vă mai propuneţi?

F.J.: Şcoala Dealul-Crucii, în parteneriat cu Protecţia Madiului Botoşani, va desfăşura o activitate specială, iar şcolile din Vorniceni vor organiza schimburi de experienţă, vizite, corespondenţă cu prieteni din judeţ şi ţară şi chiar 1-2 excursii, spre sfârşitul anului şcolar. Sunt sigur că fiecare cadru didactic mai are şi alte activităţi în proiect.

Gh.G.: Domnule director coordonator colaboraţi bine cu membrii consiliului de administraţie al şcolilor vornicenene?

F.J.: Colaborez destul de bine, având reprezentanţi din toate şcolile, din partea părinţilor şi al comunităţii locale. În spiritul noii legi, pentru anul viitor vom avea mai mulţi părinţi de la care aşteptăm un sprijin mai mare în monitorizarea activităţii noastre.

Gh.G.: Domnule director, prin Dumneavoastră, doresc întregului colectiv didactic, personalului administrativ şi de îngrijire elevilor succes în acest semestru, an şcolar, să întâmpine cu bucurie Sfintele Paşte, să se realizeze toate obiectivele propuse prin Planul managerial, proiectările semestriale şi reuşită la EVALUAREA NAŢIONALĂ şi la admitere în licee, iar părinţilor să aibă puterea de a-i ajuta pe copii să-şi atingă visurile lor. Doamne ajută!

Etichete:

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2015 Revista Vorniceneanul.Toate drepturile rezervate.

Revista Vorniceneanul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.