Vorniceneanul

Bine aţi venit!Meniu

Eşti aici: Prima pagină // Fapte recente // DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2010-2011

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2010-2011

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2010-2011

 Reportaj realizat de Prof.  Gheorghe Gherman

 

În zilele de 7-9 septembrie 2010 a avut loc un reportaj la Şcolile din Comuna Vorniceni, în legătură cu deschiderea anului de învăţământ 2010-2011.

   Gheorghe Gherman: Cum au decurs pregătirile pentru noul an de învăţământ şi care sunt cele specifice şcolii vornicenene?

Director coordonator, prof. Florin Jijie: Cu privire la această problemă s-au asigurat toate şcolile comunei cu materialele didactice necesare procesului de învăţământ, s-a făcut igienizarea lor, ISU, prin corpul de pompieri Botoşani, a verificat dacă acestea sunt dotate cu stingătoare şi dacă sunt luate şi alte măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, atenţionând ca învăţătorii şi diriginţii să instruiască elevii în prima săptămână iar fiecare profesor coordonator să stabilească responsabilităţile fiecărui cadru didactic pentru a preveni şi înlătura incendiile; au fost înlocuite tablourile electrice vechi cu altele noi; fiecărui învăţător, educatoare şi profesor diriginte i s-a cerut să amenajeze sălile de clasă, să verifice existenţa manualelor şcolare şi să stabilească, împreună cu părinţii, care trebuie cumpărate din librării, să creeze un ambient plăcut în sala de clasă şi să le ceară elevilor să păstreze mobilierul şcolar, curăţenia, ordinea şi disciplina.

G.G.: Ce obiective se urmăresc, în acest an de învăţământ şi care sunt cele specifice şcolii vornicenene?

F.J.: Ca obiective ce vor fi urmărite îndeaproape vor fi păstrarea şi îmbunătăţirea imaginii şcolii între instituţiile comunei, în rândul părinţilor şi să asigurăm şcolile cu cadre didactice calificate, mai stabile, de specialitate, să fie găsiţi parteneri ai şcolii pentru a sponsoriza numeroasele activităţi educative, sportive şi de petrecere plăcută a timpului liber şi poate chiar de reînfiinţare a fostului liceu de cultuă generală.

G.G.: Aveţi cadre didactice noi, sosite pe catedrele vacante şi ce condiţii li s-au creat pentru a se acomoda uşor cu viaţa de dascăl şi cu această localitate?

F.J.: Avem sosiţi în localitate o profesoară de Limba şi literatura română la Şcoala nr. 2, un profesor de muzică pentru toate şcolile, o învăţătoare la Şcoala nr. 2, un  profesor de istorie-geografie la Şcoala Prof. Octav Ionescu din localitate şi un profesor de chimie la Şcoala nr. 1 şi la Şcoala nr. 2. Pentru cei din alte localităţi vom ţine seama de orarul mijloacelor de transport pentru a le stabili orele în orarele şcolare, întrucât vor să facă naveta, iar unora le plătim naveta, în limita fondurilor disponibile.

G.G.: Dumneavoastră, personal, cum vă pregătiţi pentru cel de al doilea an de manager al şcolii vornicenene?

F.J.: Eu studiez materialele de specialitate, de management, colaborez cu alţi manageri, cu vechime mai mare în munca de conducere, colaborez cu responsabilii comisiilor metodice şi ai cercurilor pedagogice, în aşa fel încât să realizez planul de muncă managerial, care deja am început să-l fac, pentru ca activitatea şcolară să demareze chiar din prima zi de şcoală, 13 septembrie.

G.G.: Câte cadre didactice vor munci în şcolile Comunei Vorniceni, în acest an şcolar?

F.J.: În acest an şcolar, vor lucra 40-45 cadre didactice; nu pot spune cifra exactă pentru că ministerul mai pune încă problema reducerii unor posturi.

G.G.: Sunteţi mulţumit de rezultatele elevilor şcolilor din Vorniceni, din anul şcolar trecut? Ştiţi că din absolvenţii de clasa a VIII-a, care au fost înscrişi la diferite licee din judeţ şi din ţară, unii deja s-au hotărât să se retragă?

F.J.: Rezultatele elevilor, în anul şcolar trecut, au fost bune. La absolvenţii anului II de la SAM s-au obţinut rezultate foarte bune, la competenţele profesionale. Ştiu că unii absolvenţi vor să se retragă, din motive materiale, şi de aceea aş dori să se găsească în viitor, posibilitatea reînfiinţării Liceului Teoretic Vorniceni, la care ar putea veni şi unii elevi din comunele vecine: Cordăreni, Nicşeni, Ştiubieni şi chiar George Enescu.

G.G.: Ce le uraţi elevilor şi cadrelor didactice din localitatea noastră, pentru anul de învăţământ 2010-2011?

F.J.: În calitate de director coordonator urez colegilor, elevilor, părinţilor – sănătate, să se implice mult în viaţa clasei, să colaboreze şi să coopereze unitar pentru realizarea cerinţelor planului managerial şi părinţii să ţină mai mult legătura cu şcoala.

 

În continuare, reporterul a solicitat şi unor cadre didactice şi elevi punctul de vedere despre noull an de învăţământ.

 

Gheorghe Gherman: Ce părere aveţi despre localitatea pe care aţi ales-o pentru a lucra în acest an de învăţământ şi despre şcoala vorniceneană, în care tocmai aţi ajuns?

Profesor muzică, Mihail Chelărescu: Sunt absolvent al Conservatorului de muzică din Bucureşti, specializarea pedagogie muzicală. Am lucrat în anul şcolar trecut la Ungureni, unde, cred, că am fost bine apreciat şi am fost nevoit să aleg şcoala din Vorniceni pentru că s-a redus mult numărul de ore. Cunosc destul de bine comuna, fiindcă sunt săvinean şi am fost de multe ori să cânt, la nunţi, aici şi m-am simţit destul de bine, în ciuda celor urâte care se spun despre unii locuitori ai Vornicenilor. Şi din informaţiile pe c are le am chiar în şcoală este o atmosferă plăcută şi chiar eu, însumi, am fost primit cu mare căldură.

G.G.: Cum vă propuneţi să realizaţi cerinţele programei de învăţământ?

M.C.: Aşa cum şi la Ungureni am realizat cor şcolar, i-am solicitat pe elevi să realizez programe artistice şi la şcoala vorniceneană îmi propun să realizez grupuri vocale, să marchez prin serbări principalele momente însemnate din istoria neamului, a zilei dedicate lui M. Eminescu, Caragiale, a Crăciunului, Paştilor, Zilei Internaţionale a Femeii, respectiv Zilei Internaţionale a Copilului şi de ce nu chiar un cor.

G.G.: Vă asigur că dacă vă veţi implica, aşa cum spuneţi, veţi avea foarte multe solicitări la Şcoala Prof. Octavian Ionescu şi sunt sigur şi la celelalte şcoli din localitate.

M.C.: Şi eu vă asigur că voi încerca să mă ţin de cuvânt, totul e să văd dorinţă din partea elevilor.

 

Gheorghe Gherman: Cum apreciaţi activitatea în cercul pedagogic al învăţătorilor, în anul trecut, şi ce sşteptaţi de la ei, anul acesta? Care sunt cerinţele?

D-na învăţătoare, Rita Frunzete (responsabilă a cercului pedagogic al învăţătorilor din comunele Vorniceni, Cordăreni şi G. Enescu): Am fost foarte mulţumită pentru că d-nii învăţători sunt conştiincioşi, s-au achitat de toate obligaţiile şi s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. Sunt dezamăgită de modul cum este apreciată munca lor de noua politică educaţională. În anul trecut au obţinut Gr. II – 5 învăţători, din care 4 din Vorniceni şi 1 învăţător – Gr. I – din datul Arborea, comuna G. Enescu. În anul şcolar 2010-2011 sunt înscrişi 4 învăţători pentru Gr. I.

Ca dorinţă aş vrea ca mai multe cadre didactice să se înscrie la grade didactice, acestea fiind şi o formă de autoperfecţionare.

G.G.: Văd că în clasa Dv. Sunt deja manualele pe bănci (7 septembrie). Cum aţi procedat, ştiind că tot mai puţine se aduc şi sunt foarte scumpe ca să fie cumpărate?

R.F.: Am găsit, în şcoală, nişte manuale noi, ale altor autori, alţii decât cei aleşi de şcoală. Le voi folosi ca bază materială şi voi apela şi la alte materiale ajutătoare, ca să realizez cerinţele programelor şcolare.

G.G.: Vă doresc succes, în noul an de învăţământ!

R.F.: Vă mulţumesc!

 

Gheorghe Gherman: Suntem la Şcoala Prof. Octav Ionescu. Stăm de vorbă cu D-na educatoare Diaconu Daniela.

Cum v-aţi pregătit pentru deschiderea noului an de învăţământ şi cum v-aţi luat, în serios, munca de responsabilă a comisiei metodice a educatoarelor?

Daniela Diaconu: Aştept cu nerăbdare începerea noului an de învăţământ; deja am aranjat sala de grupă, am cumpărat materiale didactice necesare iar o parte le-am confecţionat singură; am făcut un recensământ la preşcolarilor şi acum mă gândesc să întocmesc planificările anuală şi semestrială, dar aştept să vedem ce orientări ni se dau şi la consfătuirile anuale în funcţie de care îmi voi stabili obiectivele prioritare.

G.G.: Câţi copii preşcolar aveţi înscrişi în grupă şi câţi şi-au mai exprimat dorinţa să frecventeze grădiniţa, ştiind că spaţiul vă permite (având o sală de grupă neocupată).

D.D.: Am înscrişi 30 preşcolari de 5-6 ani şi jumătate adică de nivel II şi ar mai fi încă 15-20 copii de nivel I.

G.G.: Ce aşteptaţi de la cealaltă educatoare, din comisie, să realizeze în acest an?

D.D.: Prea multe nu aştept pentru că, deocamdată, nu ştiu dacă vor fi toate ocupate de cadre calificate şi fiind situaţia aceasta trebuie să-mi intensific munca pentru a le ajuta metodic, în caz că n-au mai lucrat în învăţământ, să le ajut să-şi întocmească planificările şi proiectele didactice cât şi să-mi fac timp să particip la unele activităţi practice, la alte grupe, să îndrum îndeaproape şi să evaluez munca colegelor.

G.G.: Cum veţi pregăti grupa de nivel II, la care lucraţi, pentru a se integra în clasa I?

D.D.: În cursul semestrelor îi voi determina pe preşcolari să cunoască literele mari de tipar, cifrele, să memoreze poezii de 2-3 strofe, la matematică să facă exerciţii cu 1-2 unităţi, la cunoaşterea mediului, să ştie anotimpurile, să recunoască culorile, să-i determin încet, încet principalele reguli morale, igienice, să respecte programul, ordinea, curăţenia şi altele.

 

Gheorghe Gherman: D-le Profesor Danalache Dragoş, sunteţi nou venit în Şcoala Prof. Octavian Ionescu, dar nu nou în învăţământ. Sunteţi profesor la catedra de istorie-geografie. Ce vă propuneţi să realizaţi în acest an de învăţâmânt?

Dragoş Danalache: Îmi propun, cu toată convingerea, să realizez obiectivele programelor şcolare, să conving elevii de necesitatea studierii disciplinelor socio-umane, a geografiei pentru că odată cu libertatea de circulaţie câştigată după 1989 este necesar ca elevii să cunoască unele obiceiuri, modul de viaţă, aspectele practice ale democraţiei, să respecte normele de viaţă şi să poată uşor să se integreze atât în societatea românească cât şi a ţărilor unde ajung; de asemenea, nu abandonez idee de a le forma elevilor dragostea pentru plaiurile româneşti şi cele natale.

G.G.: Aveţi de gând să vă implicaţi în marcarea unor momente însemnate ale ţării?

D.D.: Desigur, vreau să marchez momentele însemnate din istoria neamului, a unor personalităţi de seamă ale judeţului (M. Eminescu, N. Iorga, G. Enescu ş.a.) şi ale ţării, încercând să colaborez mult cu d-l profesor Chelărescu Mihail, de muzică, cu care am fost coleg, la Ungureni, şi cu alte cadre didactice. Oricum am acumulat ceva experienţă, în munca cu elevii, şi sper să găsesc toate soluţiile potrivite.

G.G.: Ce aşteptaţi de la ceilalţi colegi de catedră şi cum vă veţi aduce contribuţia la realizarea Planului de muncă al comisiilor metodice?

D.D.: Aştept ca să colaborăm îndeaproape, mai ales că nu suntem aşa de mulţi şi ceea ce mi se va stabili ca obligaţie voi încerca să realizez. Aşa cum am spus mai sus.

 

Gheorghe Gherman: Ionuţ Glisă eşti elev în clasa a VIII-a A la Şcoala Prof. Octavian Ionescu. Ai fost an de an premiant în clasa ta. Ce îţi propui în acest an ştiind că este ultimul din gimnaziu?

Ionuţ Glisă: În acest an îmi propun să învăţ mai mult, să pot face faţă la liceu şi să citesc mai mult literatură şi beletristică şi ştiinţifică pentru a-mi îmbogăţi vocabularul şi întreaga pregătire.

G.G.: Sper că ai de gând să intri la liceu. Ce liceu şi ce profil ai dori să urmezi şi în ce localitate?

I.G.: Liceul Mihai Eminescu din Botoşani, profil matematică informatică.

G.G.: Te-am găsit în faţa calculatorului. Îţi place să-l foloseşti? Ai internet? Ştii că vei avea nevoie?

I.G.: Îmi place să folosesc calculatorul pentru că mi l-am procurat, în august, şi cu sprijinul şcolii prin programul EURO – 200; acum o mare parte din timp mi-l petrec la calculator pentru că se apropie prima zi de şcoală şi voi fi mai ocupat. Nu am internet, dar sunt convins cât este de important să ai acest mijloc de informare şi documentare pe care mi-l voi instala cât de curând.

G.G.: Ce aştepţi de la şcoală în acest an?

I.G.: Aştept să avem mai multe cadre didactice calificate şi manuale pentru că seria noastră a fost an de an vitregită în acest sens, fie lipsindu-ne, fie cele transmise fiind foarte degradate.

 

Gheorghe Gherman: Cum vă numiţi? Ce predaţi? Ce vechime aveţi în învăţământ?

Maria Clim: Mă numesc Clim Maria şi voi funcţiona ca învăţătoare la clasele simultane II-IV, la Şcoala nr. 2 Vorniceni. Am o vechime de 30 de ani în învăţământ şi voi face naveta, pe traseul Vorniceni – Botoşani şi retur.

G.G.: Ce vă propuneţi în acest an să realizaţi la aceste clase simultane?

M.C.: Îmi propun ca toţi elevii să promoveze, să fie ajutaţi mai mult de părinţii lor să-şi îmbunătăţească vocabularul dar şi la activităţi extraşcolare. Pentru că am mai lucrat la clase simultane voi organiza expoziţii cu desene, cu lucrări de la orele de abilităţi practice; îmi doresc ca părinţii să sprijine mai mult copii – atât la pregătirea lecţiilor, cât şi în afara orelor, să facă sponsorizări pentru premiile de la unele activităţi extraşcolare, să fie mai prietenoşi.

G.G.: După vizita de două zile la cele trei unităţi şcolare am constatat că sunt curate, cadrele didactice într-o continuă mişcare pentru amenajarea sălilor de clasă, pregătirea manualelor şcolare, alcătuirea proiectărilor anuale şi semestriale, iar elevii dau buzna în librării, în bazar, pentru a-şi procura cele necesare la şcoală.

În calitate de reporter şi ca fost lucrător pe ,,ogorul” şcolii le urez succes, sănătate şi împlinirea în viaţă elevilor, fraţilor şi surorilor, părinţilor şi un ataşament mai mare faţă de instituţia care face cu predilecţie EDUCAŢIE!

Etichete:

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2015 Revista Vorniceneanul.Toate drepturile rezervate.

Revista Vorniceneanul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.